MOŽNOST NÁKUPU NA LEASING

Podmínky leasingu pro vysokozdvižné vozíky

Na základě velmi dobré spolupráce mezi ČSOB Leasing a.s. a Rogi k.s. budou zájemci o finanční leasing strojů v rámci „akce“ předkládat pouze tyto dokumenty:

  • občanský průkaz
  • výpis z Obchodního rejstříku
  • registraci plátce DPH
  • formulář žádosti o finanční leasing

Smyslem této „akce“ je co nejméně zatěžovat klienty (odpadá zjišťování bonity klienta z daňových přiznání) a co nejrychleji uskutečnit obchod.